+31 (0)6-1273.7249 info@mcsv.nl

AEGON NL Case

De uitdaging

Bepaalde business units binnen Aegon NL zijn al vanaf medio 2016 gestart met iteratief werken. In 2017 is dit breder opgepakt in de vorm van een programma ‘NEXT’. Het stimuleren en faciliteren van meerdere teams die iteratief werken met een duidelijk doel en een te leveren waarde.

Dit programma had aansluiting moeten vinden bij het global programma ‘Future Fit’. Mede door het vrijblijvende karakter waarbij teams zelf konden kiezen wel of niet deel te nemen aan het NEXT programma bleef de grote winst voor de organisatie uit.

Steeds meer medewerkers hebben zich verdiept in deze manier van werken en ook het aantrekken van nieuwe externe kennis heeft veroorzaakt dat men meer bewust is geworden dat o.a. het iteratieve werken thuis hoort bij een Agile mindset. Een centrale Product Owner heeft uiteindelijk regie genomen om samen met de directie van Aegon NL een volgende stap in de transformatie naar een effectievere organisatie te zetten.

De oplossing

Startend met een klein kernteam bestaande uit in-externe leden met zowel kennis van de interne organisatie, communicatie alsook Agile en HR gerelateerde kennis zijn diverse klankbord sessies gehouden om te komen tot een volgende stap in de Agile transitie.

Met behulp van de Agile Onion zijn eerst eigen Aegon principes benoemt. De waarden waren reeds vastgelegd in het Global programma. Met behulp van communicatie is het oude ‘NEXT’ omgedoopt tot Future Fit ‘way of work’ programma. Door dit te doen is direct duidelijk geworden waarom teams anders moesten werken en denken. Ook het vrijblijvende karakter verdween en een duidelijke scope werdt bepaald.

De volgende stap was de werving en selectie van (externe) Agile coaches en toewijzing aan een domein. Door dit te doen is het eigenaarschap van de desbetreffende units vergroot. De coaches verkrijgen zo ook makkelijker het vertrouwen waardoor we de volgende stap konden zetten.

In grote organisaties is het resultaat net zo snel zichtbaar als de zwakste schakel en dus is samenhang tussen teams super belangrijk. Een andere ring in de Agile onion is de Practise. Om nog meer dan voorheen een duidelijke taal te spreken is gekozen voor Scrum over Kanban. Dit laatste zou dan bv door meer shared service teams gebruikt kunnen worden. Communities voor Scrum Masters en Productowners zijn (lokaal) opgezet. Dit was noodzakelijk omdat voor ketenrealisatie uiteindelijk is gekozen voor SAFe essentials. Zodoende konden we makkelijker Product Increment planningen realiseren.

Voor de binnenste Agile ring “Tools and Processes’ waren reeds o.a. de Atlassian suite (Jira, Confuence) en Microsoft gerelateerde producten gekozen. Zo is ook ter bevordering van de communicatie rond het Future Fit Way of Work programma een Sharepoint omgeving opgezet. Voor iedereen was hier informatie te vinden over de voortgang, maar ook diverse tools voor teams. Je moet hierbij denken aan een teamscan, gebaseerd op het Spotify model, maar ook gecombineerd met de Future Fit waarden en de Safe essentials inbreng.

Het resultaat

Hoewel de coaches reeds waren toegewezen aan een domein/business unit bleef het echte ownership nog uit. Daarom heeft het programma als eis gesteld dat als een unit wil participeren in dit programma, deze dan een transitielead naar voren schuift. De transitieleads te samen vormen met de product Owner van het programma dan ook het nieuwe kernteam. Hier worden overkoepelende issues besproken en gedeeld met de directie van NL. Het ‘oude’ kernteam met de diverse disciplines is min of meer ontmanteld en ook toegewezen aan de domeinen/business units.

Mede door NEXT qua naam te veranderen en meer over Agile te praten, te organiseren is het programma meer gaan leven. Dit heeft ertoe geleid dat de oorspronkelijke scope steeds verder is vergroot. Steeds meer units willen met een Agile mindset werken. Er is meer en meer begrip en draagvlak voor de Agile transformatie gekomen. Aegon NL is vanuit een afwachtende houding een voorlopende partij in de global omgeving geworden.

Gerelateerde Case studies

Meer weten over deze case study?

©2020MCSV KvK 77552954, BTW nr. NL861044538B01

Bekijk hier de MCSV Algemene Voorwaarden 1.0

Petrarcalaan 29
3533 CP Utrecht
info@mscv.nl
+31(0)61273.7249

Share This